Projekt s podporou EU

Kontakt

Adresa:

CNI Tlač servis, spol. s r.o.
Administratívne sídlo spoločnosti
Prevádzka - doručovacia adresa
   
Alstrova 246  
Bratislava - Rača Slovenské Pravno 16
831 06 038 22
Slovenská republika Slovenská republika

tel: +421 43 4901171
fax: +421 43 4962540


IČO: 31696325
IČ DPH: SK 2020514375
Registrácia: OR OS Bratislava I, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 50409/B

Banka: UniCredit Bank Slovakia a.s. BIC(SWIFT) - UNCRSKBX

Účet: 109 797 3005/1111, IBAN: SK53 1111 0000 0010 9797 3005e-mail: cni@cni.sk


Konatelia firmy

Ing. Petrík Peter   Ing. Jana Korcová Považanová
0905 493 022   0905 847 009
043 / 49 01 171   043 / 49 06 317
e-mail: ppetrik@cni.sk   e-mail: jkorcova@cni.skFólie pre ražbu za tepla a za studena, holografické fólie

Obojstranne lepiace pásky, výseky

Vričan Andrej

0905 729 319

043 / 49 01 175
e-mail: avrican@cni.sk


Ofsetové farby, ofsetové poťahy

Valášek Peter
0905 894 481
043 / 49 01 175
e-mail: pvalasek@cni.sk

Kompauer Michal
0905 946 872
e-mail: mkompauer@cni.sk

Flexo: solventné a vodou riediteľné farby

Ing. Kopáčová Vlasta

0905 482 217

043 / 49 01 176
e-mail: vkopacova@cni.sk


Flexo, Ofset a Sieťotlač
 

Ing. Kučírková Zuzana

0917 616 258

043 / 49 01 176
e-mail: zkucirkova@cni.skBratislava
Rybničná č. 40
PSČ: 831 06 

Ofsetové farby, ofsetové poťahy

Kompauer Michal
0905 946 872
e-mail: mkompauer@cni.sk